De Kapotte    Foto   

Gegevens

Datum Lossing Afstand Pr In Con
De Kapotte 05-05-01 Duffel 151.331 38 15854
97-1355169     zoon van 07-06-98 Peronne 304.496 18 1930
95-1768131 x 93-250246 12-05-01 Strombeek 173.231 131 16023
Ras Janssen x A de Bruijn 16-06-01 Peronne 304.496 248 15081

Lijn Fameuze 05 Camphuis

20-06-98 Pont St Max 378.730 245 10340

 De Sproet    Foto   

Gegevens

Datum Lossing Afstand Pr In Con
De Sproet 12-05-01 Strombeek 173.231 8 10623
97-1355197 zoon van  15-07-01 Chantilly 392.612 35 11097
97-2568866 x 97-1355147 Moordenares 05-05-01 Duffel 151.331 112 15854
Ras Steven van Breemen 28-04-01 Meer 106.593 47 5363
Lijn Jonge Merckx en Silver Hen 26-05-01 Chimay 269.145 125 11055

Kampioensdoffer 2001 Afd Nrd Holland

         
Nationaal Vitesse 46e          
WHZB 2001 - Beste Doffer 69e - Vitesseduif 142e          
Asduif Oud 42e            

 De Zwarte Steven    Foto   

Gegevens

Datum Lossing Afstand Pr In Con
De Zwarte Steven 15-05-99 Chimay 269.145 2 3493
98-1055544 zoon van  17-04-99 Kapellen 127.630 7 3720
97-2568866 x 97-1355147 Moordenares 30-04-00 Strombeek 173.231 22 3722
Ras Steven van Breemen 08-05-99 Houdeng 219.346 24 3467
Lijn Jonge Merckx en Silver Hen 01-05-99 Strombeek 173.231 26 3680
NPO Vitessekampioen in 1999 11e          
WHZB 1999 Beste Vitesseduif  35e           
en in 2000 29e          

 De Sprintster    Foto   

Gegevens

Datum Lossing Afstand Pr In Con
98-1055551 dochter van 05-06-99 Orleans 538.717 2 1836
97-1355146 x 92-2792830 Kleine Blauwtje

15-05-99

Chimay 269.145 4 3493
Ras Steven van Breemen x Janssen 21-07-01 Tours 630.518 2 1331
Lijn 4000 x Gemma, A vd Flaes 19-06-99 La Ferte 552.956 99 11427
  09-06-01 Orleans 538.717 71 2973

 Bolle Dries    Foto   

Gegevens

Datum Lossing Afstand Pr In Con
98-1055555 zoon van 15-05-99 Chimay 269,145 1 3493
97-1355139 x 90-2324250 15-04-00 Kapellen 127,630 2 3518
Ras Steven van Breemen x Janssen 26-06-99 Morlincourt 340,172 8 11025
Lijn kleinzoon Nat 3e dagfondduif 98 en 19-06-99 Peronne 304,496 5 1492
Lijn Fameuze 05 Camphuis       01-05-55 Strombeek 173,231 33 3680

 Rina    Foto   

Gegevens

Datum Lossing Afstand Pr In Con
98-1055589 dochter van 15-04-00 Kapellen 127,630 1 3518
90-2306616 x 93-2503522 15-06-02 Peronne 304,496 73 15886
Ras Borgmans x Tournier 01-05-99 Strombeek 173,231 27 3680
Lijn Diamantenkoppel A & R de Weers 30-04-00 53 3722
Borgmans via Pruimboom-Zwart 04-08-01 Chateauroux 661,261 20 1248

 De Rapste    Foto   

Gegevens

Datum Lossing Afstand Pr In Con
99-2201238 zoon van 08-06-02 Peronne 304,496 1 15896
92-2792801 x 94-1243008 Roodoogje 16-06-01 17 15081 
Ras Kanselaar x Janssen 22-06-01 58 13439
Lijn oude zwarte Kanselaar en A vd Flaes 15-06-02 92 15886
via H Vellinga   27-05-00 St Quentin 305,043 16 2091

 De Stille    Foto   

Gegevens

Datum Lossing Afstand Pr In Con
00-1822820 dochter van 19-05-01 Houdeng 219,346 48 5077
97-1355141 x 96-2109584 21-06-03 Houdeng - 90 15966
Ras Steven van Breemen, Hilversum 28-06-03 Morlincourt 340,172 18 2668
Lijn autowinnaar 401 en With Ghost     07-06-03 Houdeng - 299 33394
Nationaal Kamp 2003 Vitesse 29e 14-06-03 Chimay 269,145 329 30677

 Teletubbie    Foto   

Gegevens

Datum Lossing Afstand Pr In Con
01-1738254 dochter van 20-7-02 Tours 630,518 8 8773
97-1355140 x 96-2109584 22-5-04 Lorris 530,061 38 17318
Ras Steven van Breemen 31-5-03 Heverlee 178,064 309 33063
Lijn Golden Tigre x Bonte Jaarling 19-7-03 Bourges 622,222 26 1816
  14-6-03 Chimay 269,145 718 30677
 

 Miss Darling    Foto   

Gegevens

Datum Lossing Afstand Pr In Con
02-1495512 dochter van 14-6-03 Chimay 269,145 2 30677
95-1768106 x 01-1341805 15-5-04 51 14685
Ras Kanselaar x van Loon ( via O Boddeke ) 21-6-03 Houdeng 219,346 89 15966
Lijn oude zwarte Kanselaar en Late Rode 9-8-03 Hasselt 174,919 8 1013
Nationaal Kamp 2003 Midfond 72 e
Nationaal Kamp 2004 Vitesse 86e
1-5-04 Strombeek 173,231 133 13901

 De Verstekeling    Foto   

Gegevens

Datum Lossing Afstand Pr In Con
02-1495567 dochter van 11-4-04 Meer 106,593 5 13114
97-1355141 x 99-2201298 11-6-05 Peronne 304,496 9 12380
Ras Steven van Breemen 19-6-04 21 10849
Lijn autowinnaar 401 en With Ghost  4-6-05 36 13368
Nationaal Kamp 2004 Vitesse 37e 9-5-04 Meer 106,593 111 13055

 De Blue Beauty    Foto   

Gegevens

Datum Lossing Afstand Pr In Con
03-2296206 dochter van 10-7-05 Tours 630,518 40 5390
97-1355139 x 01-5140163 22-5-04 Houdeng 219,346 164 7747
Ras Steven van Breemen 23-7-05 Chateauroux 661,261 28 733
Lijn kleinzoon Nat 3e dagfondduif 98 en 15-5-05 Ablis 480,673 80 2633
Janssen via O Boddeke 11-4-04 Meer 106,593 713 13114

 Prima Donna    Foto   

Gegevens

Datum Lossing Afstand Pr In Con
03-2296249 dochter van 26-6-04 Morlincourt 340,172 10 9874
95-1768106 x 98-1055589 Rina 9-4-05 Meer 106,593 31 21459
Ras Kanselaar x Janssen/Tournier 10-7-04 Chantilly 392,612 10 1464
Lijn Lijn oude zwarte Kanselaar en 19-6-04 Peronne 304,496 114 10849
Diamantenkoppel voor A&R de Weers
Nationaal Kamp 2004 Midfond 56e 
28-5-05 212 15253