WEDVLUCHTEN

AFDELING 6 NOORD - HOLLAND  REGIO ZUID

2013

 

ONDERZOEK EFFECTEN VAN WIND EN LIGGING VAN DE RAYONS

Dit seizoen 2013 hebben wij het verloop van de wedvluchten in de Afdeling Noord - Holland bijhouden. Onderstaand de verdeling van de prijzen per rayon en plaats in de Regio -Zuid. 

 

Deze regio bestaat uit Rayon B,E en F. B ligt westelijk, E oostelijk en F in het midden.

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat rayons B en F het meest in het nadeel zijn. Zelfs bepaald de windinvloed het verloop van de dagfondvluchten.

 

Een betere indeling voor de Regio’s zou zijn om Noord-Holland in 4 vlieggebieden  Noordwest,Noordoost, Zuidwest en Zuidoost op te splitsen.

Ten aanzien van de Teletekst vluchten is een vlieggebied van 2 regio’s Noord- en Zuidwest en Noord- en Zuidoost aan te bevelen.

 

Ook zou een westelijkere ligging van de lossingsplaatsen een betere verdeling van de prijzen kunnen opleveren.